top of page

Henning Breivik gav oss gledens budskap

Med utgangspunkt i Hebr.10,19-24, og Jesu fullbrakte verk på korset holder, satte Henning Breivik fokus på evangeliet som er det glade budskap. Det Jesus gjorde på Golgata kors er Guds kjærlighet til oss alle, der han ropte ut; «Det er fullbrakt». Det fullbrakte verk viser oss at alle de som tok imot han, gav han rett til å bli Guds barn. ALLE. Det er vår sikkerhet og glede, at Jesus er til å stole på. Ved å tro på Han, gikk vi over fra døden til livet.

Joh,1,12 sier det så klart; De som bekjenner Jesus Kristus som Herre, gir han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Jesus setter fri fra fordømmelse, som Rom.8,1 sier; Så er det da ingen fordømmelse for de som er i Kristus Jesus. Han gir frelse og tilgivelse til alle som tror.


Henning Breivik oppmuntret oss alle til å glede oss i vår frelse, gleden i Herren er vår styrke.

Glede dere i at Guds ord er til å stole på, og Jesus ord til deg holder i alle tider.

Comments


bottom of page